Jdi na obsah Jdi na menu
 


Můj profil

Moje motto je:

dosáhni na svoji hvězdu

Proč si vybrat za kouče práve mě:

mám hluboké znalosti lidské psychiky a skupinové dynamiky, jsem nadšená pro koučink a těší mě výsledky, kterých dosahují mí klienti; kromě toho mám široký rozhled a zvídavý postoj ke světu, ráda se učím nové věci a přemýšlím o tom, jak mohu pomoci svým klientům co nejefektivněji dosahovat stanovených cílů

Specializace:

Finanční koučink
Týmový koučink
Životní koučink

Koučování v:

oblasti kariérního růstu, profesní reorientace, rozhodování o volbě vhodného povolání, finančního plánování, zvládání životních změn a efektivní práce s týmy

Co mě přivedlo ke koučinku:

dlouholeté zkušenosti s akčním plánováním v různých oblastech života (volba povolání, finanční rozhodování aj.), vlastní snaha o sebezměnu, touha pomáhat lidem při odhalování jejich potenciálu, odstraňování bariér a dosahování stanovených cílů

Můj přístup ke koučování:

tah na branku, inspirace druhých

Cizí jazyky:

anglický (C1), španělský (B2), francouzský (pasivně B2, jinak A1), ruský (pasivně B2, jinak A2)

Vzdělání a praxe

Vzdělání:

FF UJEP Brno (nyní Masarykova univerzita)
FF UK Praha (postgraduální studium)
zahraniční stáže: Irská republika, Japonsko, Jižní Korea

Praxe:

působila jsem jako odborná konzultantka a lektorka v oblasti vzdělávání, vedla jsem projektové týmy, účastnila jsem se mezinárodních projektů (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Rada Evropy, Evropská komise, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung); jsem autorkou četných odborných článků, učebních textů a metodických příruček; vydala jsem knihu "Koučování ve školní praxi" (Grada Publishing 2009)

   

Vzdělání v koučinku:

Rekvalifikační kurz Akreditovaný profesionální kouč, Koučink Centrum 2008
Týmový koučink (akreditace ICF), Koučink Centrum 2009

Zkušenosti z projektů:

projekty v oblasti výchovy k volbě povolání a finančního vzdělávání, aplikace zážitkové pedagogiky v procesu vzdělávání

Profesní zkušenosti:

zkušenosti v oblasti primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání – působila jsem jako odborný konzultant, manažer projektů, metodik, mentor, supervizor, trenér a lektor v oblasti společenských věd, finančního vzdělávání, výchovy k volbě povolání a výchovy k podnikavosti

Praxe v koučinku:

koučování jednotlivců (kariérový koučink, životní koučink)